CEO

Hãy cứ là CMC Telecom

Các bạn hãy cứ là CMC Telecom, và các bạn hãy cứ giữ những tinh thần nhiệt huyết như bây giờ, tôi tin rằng 10 năm tới, 20 năm tới, dù bất kể công nghệ 4.0 hay 5.0 nào, các bạn vẫn sẽ phát triển

Ngô Trọng Hiếu - Tổng giám đốc CMC Telecom
Lãnh đạo

Share this post