33095534_10156509568767698_8281931504972464128_n

Mỗi khi khó khăn chúng ta đều vượt qua bằng sự đồng lòng và tự tin

Chặng đường 10 năm của chúng ta là một chặng đường với nhiều dấu mốc đáng nhớ. Và dường như cứ mỗi lần trải qua những khó khăn, thách thức, các thành viên CMC Telecom lại đều thể hiện sức bật đáng tự hào để cùng vượt qua những thách thức. Bằng sự đồng lòng, sáng tạo và vững tin, tôi tin tập thể CMC Telecom tại CNMN sẽ tiếp nối và phát huy tinh thần ấy. Ban lãnh đạo công ty mong rằng trong thời gian tới, các thành viên tiếp tục phát huy nội lực, tiên phong đổi mới mạnh mẽ, góp phần đưa CMC Telecom nói chung và CNMN nói riêng trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành viễn thông và công nghệ thông tin.

Đinh Tuấn Trung - Giám đốc CNMN CMC Telecom
Lãnh đạo

Share this post